BTL - Below The Line

Reklamiranje putem štampanog materijala predstavlja najstariji vid reklamiranja, koji je i danas veoma popularan, a pritom donosi rezultate. Nudimo Vam pomoć pri dizajniranju, izradi i podeli reklamnog materijala kao što su: lifleti, katalozi, flajeri, brošure itd..

Mobirise

BTL Marketing

Reklamiranje putem štampanog materijala predstavlja najstariji vid reklamiranja, koji je i danas veoma popularan u svetu i kod nas, a koji pritom donosi značajne rezultate.

Najbitnija stvar kod izrade flajera su informacije. Što više bitnih informacija klijent pruži dizajneru, flajer će biti bolji, i veće su šanse da se ostvari efekat kod ciljanih korisnika.

Mobirise

Kod izrade flajera i ostalog reklamnog materijala, veoma bitna stvar je odabrati optimalne dimenzije. U zavisnosti od toga, šta tačno želite da se nađe na Vašem flajeru zavisiće i veličina. Firme koje reklamiraju sam brend firme, neće imati potrebu da se reklamiraju na velikom flajeru, za razliku od firmi koje žele da se celokupan njihov portfolio proizvoda nađe na njemu.

Takođe, još jedna bitna stvar je i intonacija boja. Gledajte da odaberete dizajn koji će biti dopadljiv ljudskom oku, koji će se lako čitati i biti razumljiv već pri prvom čitanju.

Kontakt

info@cmr.ba
+387 66 001 066

Made with Mobirise web page template